Аспірантура
Докторантура
Кандидатська дисертація
Докторська дисертація
Атестаційний вісник
Спеціальності дисертацій
Наукові журнали зі списку ДАК (ВАК)
Нормативно-правова база: дисертація
Каталог: дисертації України
Каталог: дисертації Росії
Автореферати дисертацій
Захист дисертації
Новини Міністерства освіти
Аспірант і докторант: нотатки


Анна Сергеевна - ведущий специалист.
Помощь в написании диссертаций, публикации статей, участии в конференциях.
Тел.: 044-578-28-28, 067-871-71-00
Почта: diss(собачка)diss-union.com
Оформление списка литературы диссертации в отрасли медицины

Оформлення списку літератури дисертації в галузі медицини


— З товаришем Сталіним важко сперечатися — ти йому цитату, а він тобі посилання, ти йому посилання, а він тобі висновок.
(Перефразуючи Карла Радека)
Кандидатська дисертація
Список літератури (але не літературний список — це невірне формулювання) складається за загальнобібліографічними правилами, з якими дисертант повинен заздалегідь ознайомитися.

За алфавітної побудови списків літератури бібліографічні описи розташовують у порядку алфавіту. При цьому бібліографічні описи на мовах з різною графікою групують у два алфавітні ряди: спочатку на український (російській) мові чи мовах з кириличною графікою, потім мовою (мовах) з латинською графікою. кандидатська дисертація медичні науки

При хронологічній побудові бібліографічних списків бібліографічні описи розташовують у хронології опублікування документів — об’єктів опису. Хронологічна побудова застосовується, як правило, у персональних бібліографічних списках, зокрема у списку робіт здобувача за темою дисертації, що поміщається в авторефераті.
кандидатська дисертація мистецтвознавство
Персональні бібліографічні списки складають з бібліографічних описів робіт одного автора, у тому числі написаних ним у співавторстві, у хронології їх опублікування. Роботи, опубліковані в одному році, рекомендується розташовувати в алфавіті заголовків назв.
За нумераційної побудови бібліографічних списків бібліографічні описи розташовують у порядку перших відсилань в основному тексті.
кандидатська дисертація архітектура
При складанні нумераційних списків відомості про чотирьох і більше авторів, а для патентних документів — відомості про авторів незалежно від їх кількості рекомендується завжди вказувати у відомостях про авторство, за косою рискою.

Російський алфавіт включає 33 букви: Кандидатська дисертація
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.

Український алфавіт включає 32 букви: кандидатська дисертація медичні науки
АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ Щ Ь Ю Я.

Зведений кириличний алфавіт включає 41 букву: кандидатська дисертація мистецтвознавство
АБВГДЬЕЄЖЗИІЇЙІ ДО ЛЛ>МНН>ОПРСТЪУУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.

Латинський алфавіт включає 20 букв: кандидатська дисертація архітектура
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Діакритичні знаки — знаки при буквах, що позначають вимову звуку (наприклад, в, б, к), зберігаються, але при алфавітному розміщенні описів до уваги не беруться. Кандидатська дисертація
Допускається на роботу чотирьох і більше авторів указувати перших трьох чи всіх. При складанні списку рекомендується в описі робіт, опублікованих здобувачем у співавторстві з іншими особами, вказувати всіх авторів незалежно від їх кількості.

Імена авторів скорочуються до ініціалів, за винятком імен (Абой Куканбаєв). кандидатська дисертація медичні науки
У бібліографічних описах, запозичених з іноземних видань, слова mrs, m-me, Frau (указівка на те, що автором є жінка) зберігаються, наприклад: Nagel G. Ch. Frau.

У бібліографічних описах робіт на західноєвропейських мовах та їх перекладах на українську (російську) прізвища авторів з частками (артиклі, прийменники, прийменники з артиклями, префікси) наводять у тій формі, в якій вони найбільш відомі в літературі. У сумнівних випадках необхідно керуватися такими положеннями. кандидатська дисертація мистецтвознавство

В усіх мовах простий, не злитий з прізвищем чи артиклем прийменник у заголовку опису наводять після прізвища й імені автора, однак у бібліографічних описах робіт італійських авторів такі прийменники зберігаються перед прізвищем автора.
кандидатська дисертація архітектура
Прийменники, злиті чи тісно пов’язані з артиклями, зберігають своє місце перед прізвищем автора.
У бібліографічних описах, запозичених з іноземних бібліографічних видань, положення частки щодо прізвища автора не змінюється.
Кандидатська дисертація
Приставки Saint, Sainte, San, Santo, St., Szent, а також Fit, Mac, Me, M’, О’ завжди наводять перед прізвищем автора. Форма їх наведення на титульному листі (разом, роздільно з прізвищем, через дефіс чи апостроф) зберігається в бібліографічному описі, наприклад: A. San Pietro ► San Pietro A.
Частки, що вказуються перед прізвищами авторів, незалежно від того, чи пишуться вони разом з прізвищем чи окремо, чи приєднуються до неї дефісом, пишуться з прописної букви і враховуються при алфавітній побудові списку (частково Me, М’ прирівнюють до повної форми — Мас). Частки, що вказуються після ініціалів (імені) автора, пишуться з малої літери.
кандидатська дисертація медичні науки
Опис авторських посвідчень і патентів розміщають в алфавіті скорочених найменувань видів документів (А. с., Док. пат., Пат. і т. д.), у межах кожного виду документів — в алфавіті країн, що видала документи, а в межах одного виду документів, виданих в одній країні, — у порядку зростання їх реєстраційних номерів, наприклад:
А. с. 765481 (СРСР)... Пат. 4181425 (США)...
А. с. 771309 (СРСР)... Пат. 4183816 (США)... кандидатська дисертація мистецтвознавство
А. с. 108315 (ЧССР).. Пат. 2409159 (Франція)...
А. с. 110027 (ЧССР)... Пат. 54-37827 (Японія).
кандидатська дисертація архітектура
Допускаються відомості про авторів винаходу (прізвище та ініціали чи імена) указувати не у відомостях про авторство, а у заголовку опису — перед скороченим найменуванням виду документа.
При п’ятьох і більш авторах винаходу вказують перших трьох, однак за необхідності можуть бути зазначені всі автори.
Кандидатська дисертація
За необхідності зібрати в одному місці алфавітного списку опису робіт того самого автора, опублікованих різними мовами, одна з мов (як правило, рідна мова автора) використовується для заголовка опису всіх його робіт. Наприклад, 71. Писаренко Г. С. До стійкості стиснутих стрижнів... 1979...
72. Писаренко Г. С., Каминер A. A. Aerodynamicke tlumenie pri ohybovych Kmitani ach lopatek turbostrojov / G. S. Pisarenko, A. A. Kaminer... 1976...
кандидатська дисертація медичні науки
Хронологічна побудова застосовується у персональних бібліографічних списках, тобто у списку робіт здобувача за темою дисертації, що розміщується в авторефераті. Роботи, опубліковані в одному році, рекомендується розташовувати в алфавіті заголовків назв.

Список літератури має бути складений за загальнобібліографічними правилами, з чим і повинен заздалегідь ознайомитися дисертант. Варто підкреслити, що всі автори, що цитуються в тексті роботи, мають бути у списку літератури і, навпаки, — в останній не повинні включатися ті прізвища, які не наводяться в дисертації. кандидатська дисертація мистецтвознавство

Дуже рідко зустрічається ситуація, за якої за темою дисертації немає спеціальних чи безпосередньо стосовних до неї опублікованих робіт. У подібних випадках необхідно у вступі обумовити, що література з даного питання відсутня. Отже, роботу потрібно починати з викладу загальних зведень і методик досліджень, що використовувалися автором.
кандидатська дисертація архітектура
Помилковим є введення до списку літератури дисертантом своїх робіт, причому за темою даної дисертації. У список робіт входять лише ті роботи, на які робиться посилання в огляді літератури, методах дослідження й обговоренні даних. Саме в обговоренні отриманих результатів дисертант повинен буде протиставити свої дані дослідженням інших авторів.

При цитуванні іноземних журнальних джерел інколи не вказується том, що позначається «Vol.». Відсутність тому біля джерела приводить до висновку, що дане джерело не опрацьоване особисто автором й узято з іншого, вітчизняного джерела, автор якого не вказав том у своєму переліку списку літератури. Кандидатська дисертація

Крім того, деякі дисертанти у роботі, написаній німецькою мовою, використовують англійську абревіатуру і при написанні тому журналу замість «Bd» пишуть «Vol.», а також при вказівці сторінок замість «S» указують «Р».
кандидатська дисертація медичні науки
Важливим розділом списку літератури є їх загальна кількість, а також співвідношення цитованих робіт, виданих кириличною графікою, з одного боку, та латинською графікою, з іншого. Проведене у цьому плані статистичне дослідження показало, що загальне число використаних при написанні кандидатських дисертаційних робіт коливалося в широких межах - від 159 до 390 джерел і в середньому склало 274,8 джерела. У докторських дисертаціях варіабельність цього показника також була значною (238 — 543), а середня кількість цитованих робіт у 1,6 разу перевищувала таку кандидатських дисертацій і мала значення 429,6 джерела.

Число робіт з кириличною графікою варіюється від 43 до 289 у кандидатських дисертаціях і від 152 до 382 у докторських дисертаціях при середніх значеннях 144,9 і 292,6 джерела відповідно. Дуже висока варіабельність відзначається у використанні дисертантами робіт з латинською графікою: для кандидатських дисертацій — від 44 до 326 джерел і від 75 до 233 джерел — для докторських дисертацій. Середня кількість пророблених іноземних робіт становила значення 132,0 дія кандидатських дисертацій і 187,0 — для докторських. кандидатська дисертація мистецтвознавство

Звертає увагу, що якщо число джерел з кириличною графікою у докторських дисертаціях перевищує в два рази число робіт з латинською графікою, то у кандидатських дисертаціях число джерел з різною графікою було практично рівним. Природно, що це не могло не відбитися на частці закордонних джерел стосовно загального числа джерел у порівнюваних групах. Якщо у кандидатських дисертаціях частка таких робіт майже наближалася до 50% (48,0%), то в докторських дисертаціях вона була значно менша і склала 31,9%. Останнє характеризує докторські дисертації з негативного боку і свідчить про недостатній аналіз літературних даних здобувачами докторських дисертацій. Це, в свою чергу, призводить до неадекватної оцінки актуальності теми, постановки мети і задач дослідження, і (що найголовніше) наукової новизни дисертації.
кандидатська дисертація архітектура
Важливим питанням у наданому дисертантом списку літератури є глибина пошуку інформаційних джерел. Відомо, що кожні 3 — 5 років у науковому напрямку відбувається істотна зміна його вектора. Тому домінуюча частина цитованих робіт повинна знаходитися в цьому часовому інтервалі. Проведене нами вивчення цього питання у 40 кандидатських дисертаціях виявило (табл. 28), що найбільша частота джерел з кириличною графікою знаходилася в діапазоні до З років. В інтервал до 5 років потрапило 45,5%, що є непоганим показником, оскільки вказує на те, що дисертанти використовували останні наукові дані. Однак більш детальне вивчення форми розподілу ознаки показало таке. Виходячи з передумови, що частота джерел повинна зменшуватися в міру збільшення глибини пошуку, нормативним повинен бути розподіл Вейбула.

Якщо зазначені довірчі інтервали для кандидатських дисертацій можна прийняти за нормативні, то для докторських їх необхідно коректувати за рахунок відносного зниження числа джерел з кириличною графікою і збільшення — з латинською. Кандидатська дисертація

З урахуванням пропорції співвідношення загального числа публікацій між докторськими та кандидатськими дисертаціями, що складає коефіцієнт 1,6, нами була зроблена така корекція, відповідно до якої довірчі границі для числа джерел з кириличною графікою мали значення 204 — 250 робіт, з латинською графікою — відповідно 192 - 230 і для частки іноземних робіт по відношенню до загальної кількості джерел — 41 — 55%.
кандидатська дисертація медичні науки
Індивідуальний аналіз останнього показника свідчить, що якщо серед кандидатських дисертацій 40% робіт не відповідало нижній границі довірчого інтервалу, то серед докторських — 90%.
Отримані результати свідчать у цілому про незбалансованість цитованих здобувачами робіт відносно глибини пошуку, а це, в свою чергу, негативно відбивається на об’єктивності запропонованої дисертантом актуальності роботи і новизні отриманих результатів.
кандидатська дисертація мистецтвознавство
Пропонуємо приклади бібліографічного опису цитованих джерел.
Монографії (один, два чи три автори) Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посіб.- К.; Вища школа. 1992.- 430 с. Афанасьев В. В., Василевский 0. Н.
Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах.- М.: Энергоиздат,1992.~ 190 с. кандидатська дисертація архітектура
Меликов А. 3., Пономаренко Л. А.,
Рюмшин П. А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991.- 265 с.
Чотири автори Основы создания гибких автоматизированных производств / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов / Под ред. Б. Б. Тимофеева.-- К.: Техніка, 1986,- 144 с. Кандидатська дисертація
П’ять чи більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н. И., Вишняк Е. И., Левит В. Ю., Черевченко Т. М., Ярославская Ж. Н, - М.: Экономика,1981.- 62 с.
Багатотомні видання Ин-трус. лит. (Пушкин, дом). - М., 1982.-
Перекладні видання Гроссе Э., Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980.- 392 с. кандидатська дисертація медичні науки
Стандарти ПОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ПОСТ 7.1.-76; Введ.01.01.86. - М.:Изд-во стандартов, 1984,- 78 с.
Збірник наукових праць Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук, пр.- К.: Либідь.1993.- 99 с.
Словники Библиотечное дело: Терминол. Словарь / Сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. - 2-е изд.- М.: Книга, 1986,- 224 с. кандидатська дисертація мистецтвознавство
Депоновані наукові праці Меликов А. 3., Константинов С. Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания (Науч.- произв. корпорация «Киев, ин-т автоматики». - Киев, 1996.- 44 с - Рус - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96,
№ 2210 - УК96)) Анот. в журн. Автоматизация производственных процессов, № 2, 1996. Пономаренко Л. А., Меликов А. 3. Алгоритмы управления неполнодоступных марковский сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Автоматика и вычислительная техника.- Рига, 1989.-11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89, № 7305-В89
Складові частини книги Пономаренко Л. А. Организующая система Ц Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве,- М.: Металлургия, 1979.-С. 141 - 148. кандидатська дисертація архітектура
Збірники Пономаренко Л. А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. - Тбилиси: Сабчота Сакартволо.- 1976.- С. 3 - 16.
Журнали Меликов А. 3., Пономаренко Л. А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользо-вателей и блокировками // Автоматика и телемеханика.- 1992.- № 6.- С.34 - 38. Пономаренко Л. А., Меликов А. 3. Ситуа-ционное управление многоканальной системой с переменной структурой обслу-живания неоднородного потока // Изд. АН Азерб. Респ.Сер.физ.-техн. и мат. наук,- 1986.-Т. 7, №6- С. 79-83.
Perez К. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncology. - 1993. - Vol. 7, № 2. - P. 89 - 96. Кандидатська дисертація
Енциклопедії Долматовский Ю. А. Электромобиль // БСЭ.- 3-е изд.—М., 1988.- Т. 30.- С .72.
Тези виступів Пономаренко Л. А., Жучкова И. В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных цепях АСУТП // Труды Междунар. конф. «Локальные вычислитель-ные сети» (ЛОКСЕТЬ 88).- Т.1.- Рига: ИЭВТ АН Латвии, - 1988.- С. 149 - 153.
Автореферати Поликарпов В. С. Философский анализ роли символов диссертаций в научном познании: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. - М., 1985.-35 с. кандидатська дисертація медичні науки
Препринти Пономаренко Л. А., Буадзе В. В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непре-рывных станов горячей прокатки: Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76,- К.: 1976,-37 с.
Звіти про науково- дослідну роботу Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12 ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежу- точн. // Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571;
Инв.№ В 119692.-М., 1981 -90 с. кандидатська дисертація мистецтвознавство
Авторські свідоцтва Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: А.с. 1007970 СССР, МКН В 25 15)00) В. С. Батулин, В. Г Кемайкин (СССР). - № 330585/25; заявл. 23.11.81; опубл. 30.08.83, бюл. № 12. - 2 с. Линейный импульсный модулятор: А. с. 1626362. Украина. МКИ H03K7/02 В. Г Петров.- № 4653428/21; заявл. 23.03.92; опубл. 30.03.93, бюл. № 13.- 4 с.: ил.
Патенти Пат. 460 1572 США, MKUG 03 В 27)74. Microfiming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, MKUG 03 В 27)24) D.S. Wise (США); Me Graw Hill Ins. - № 721205; заявл. 09.04.85; опубл. 22.06.86; HKU 355)68. - 3 с.
Каталоги Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность / АН СССР, Зоол. ин-т / Под ред. И. М. Громова, Г И. Барановой. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние,1981.~ 456 с. кандидатська дисертація архітектура
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топ- ливоощачи тепловых электростанций:
ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по экс-плуатации энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85.- М., 1986.- 43 с.
Кандидатська дисертація
Дуже багато помилок допускають дисертанти при оформленні бібліографічного опису, який наводять в авторефераті.
Найчастіше (95,2%) зустрічається порушення хронологічної послідовності опублікованих власних робіт. Дуже поширеною (85,7%) помилкою також є розташування власних робіт одного року опублікування не за алфавітом заголовків робіт.
кандидатська дисертація медичні науки
Серед поширених помилок (80,9%) необхідно відзначити надання відомостей про автора дисертації, які не повинні фігурувати в описі роботи. У цьому контексті відомості про співавторів треба вказувати в кінці роботи в дужках, а не на її початку. Цей вид помилок зустрічається в 71,4% випадків.
У 1/3 авторефератів (33,3%) виявлено порушення хронології ци-тованих праць, як наприклад: «... (Пухлик Б. М.,1993, Ласиця О. І., 1996; Зосимов А. М., 1993; Фещенко Ю. І„ 1997)».
кандидатська дисертація мистецтвознавство
Таким чином, здобувачі проявляють величезний творчий потенціал у намаганнях зробити в дисертації усе по-своєму, на противагу положенням ВАКу. Але дуже шкода, що вся ця енергія здобувача спрямована не в те русло, що треба. Це дещо схоже з анекдотом про чукчу. «Чукчі дали завдання пофарбувати вікна. Через деякий час він повертається і питає: «А раму також треба фарбувати?».

Але різниця між підходом чукчі і здобувача все-таки велика. Чукча розуміє щось неоднозначне у своїй роботі, і в нього виникають сумніви. У здобувача сумніви не виникають. Він вперто «фарбує віконні шибки, не помічаючи рами». І, що найголовніше, здобувач залишається задоволений результатами такої праці. Але виникає питання: а куди дивляться ті, хто дають йому цю роботу? кандидатська дисертація архітектура


Джерело: Кандидатська дисертація
Зосимов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки: Монографія.— 3-є вид., доп. і випр.- X.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- 216 с.

Оформлення списку літератури дисертації в галузі медицини кандидатська дисертація медичні науки