1. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Литовченко Надія Іванівна Чисельне розвязування обернених граничних задач теорії потенціалу в частково необмежених областях з використанням граничних інтегральних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 15.04.10, 168 стор.

2. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Мосенцова Ганна Вікторівна Оптимальні методи розвязування деяких класів інтегральних рівнянь Фредгольма
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 26.05.10, 131 стор.

3. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Драгунов Денис Вікторович Чисельний та якісний аналіз систем звичайних диференціальних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 02.07.10, 141 стор.

4. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Чабан Федір Володимирович Чисельне моделювання взаємодії фізико-механічних полів у пєзоелектрику
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 09.06.11, 154 стор.

5. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Волинець Євгеній Анатолійович Оптимальні за точністю стратегії розвязування некоректних задач
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 07.11.11, 121 стор.

6. Інститут математики НАН України Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Подлевський Богдан Михайлович Чисельні методи та алгоритми розвязування узагальнених спеектральних задач
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 08.06.11, 316 стор.

7. Інститут математики НАН України Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Лазурчак Ігор Іванович Функціонально-дискретні методи розвязування крайових задач та їх реалізація засобами компютерної математики
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 29.02.12, 289 стор.

8. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Огородник Наталія Пилипівна Трикрокові ітераційні методи мінімізації функцій.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 20.03.12, 147 стор.

9. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Ситник Дмитро Олексійович Експоненціально збіжні методи для нелокальної абстрактної задачі Коші та нелінійних крайових задач
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 30.05.12, 131 стор.

10. Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Іванова Наталія Володимирівна Чисельне моделювання поводження гнучких зсувних оболонок з деформівною нормаллю
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 07.04.00, 158 стор.

11. Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Василик Віталій Богданович FD-метод розвязування абстрактних гіперболічних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 18.05.00, 125 стор.

12. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Ярошко Світлана Маихайлівна Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 12.03.02, 157 стор.

13. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Чипурко Андрій Іванович Модифіковані методи типу Гаусса-Ньютона розвязування систем нелінійних рівнянь в сенсі найменших квадратів.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 10.04.02, 151 стор.

14. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Вербіцький Віктор Васильович Змішаний метод скінченних елементів у задачах на власні значення пологих оболонок
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 31.10.02, 151 стор.

15. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Босікова Інна Іванівна Прямі методи розвязування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з l-матрицями.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 09.12.02, 179 стор.

16. Львівський національний університет імені Івана Франка. Ботанічний сад Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Грипинська Надія Василівна Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 16.01.03, 140 стор.

17. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Ярошко Світлана Маихайлівна Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 23.10.03, 157 стор.

18. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Демків Любомир Ігорович Оцінки точності різницевих схем з урахуванням початково-крайового ефекту
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 16.10.06, 129 стор.

19. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Рябічев Вячеслав Львович Точність наближених методів розвязування абстрактної задачі Коші
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 18.10.06, 158 стор.

20. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Гнатів Любомир Богданович Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 20.03.07, 137 стор.

21. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Малишева Тетяна Миколаївна Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, асимптотично точні на поліномах
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 30.01.08, 165 стор.

22. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Недашковська Анастасія Миколаївна Методи лінеаризації для нелінійних матричних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 03.03.08, 130 стор.

23. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Михальчук Богдан Ростиславович Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою функціональних поліномів та інтегральних ланцюгових дробів
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 17.10.08, 129 стор.

24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Гуменюк Поліна Олександрівна Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти)
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 10.02.09, 188 стор.

25. Інститут математики НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Семенова Євгенія Вікторівна Оцінки інформаційних витрат при розвязуванні некоректних задач
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 10.02.09, 124 стор.

26. Львівський національний університет імені Івана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Даців Галина Павлівна Чисельне розвязування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 20.10.09, 144 стор.

27. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Майко Наталія Валентинівна Точність дискретних аналогів спектральних задач для деяких еліптичних операторів
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 25.10.00, 156 стор.

28. Iнститут кiбернетики iм. В. М. Глушкова НАНУ Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Бистрицький Максим Євгенович Різнецеві схеми на неортогональних шаблонах для рівняння гіперболічного типу
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 04.01.01, 137 стор.

29. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Пашковська Олена Рудольфівна Чисельна реалізація методу ЛІДР (методу зведення до системи лінійних інтегро-диференціальних рівнянь) для рівняння Пуассона
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 26.09.00, 130 стор.

30. Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Кравець Ірина Теодорівна Двостороннi методи для розвязування диференцiальних рiвнянь першого та другого порядкiв iз змiнними операторними коефiцiїнтами
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 05.05.01, 125 стор.

31. Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Петрович Роман Йосипович Агрегативно-iтеративнi алгоритми для лiнiйних рiвнянь з обмеженими операторами.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 04.04.01, 150 стор.

32. Iнститут кiбернетики iм. В. М. Глушкова НАНУ Кандидатська дисертація. Кандидатская диссертация.
Уханьов Олег Леонідович FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 05.04.01, 120 стор.

33. Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Хапко Роман Степанович Чисельне розвязування прямих i обернених початково-крайових задач за допомогою граничних iнтегральних рiвнянь.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 24.04.00, 301 стор.

34. Інститут математики НАН України Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Солодкий Сергій Григорович Оптимальні схеми дискретизації операторних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 10.12.03, 300 стор.

35. Інститут математики НАН України Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Хапко Роман Степанович Чисельне розвязування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач.
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 02.06.05, 309 стор.

36. Інститут математики НАН України Докторська дисертація. Докторская диссертация.
Кутнів Мирослав Володимирович Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь
Спеціальність 01.01.07, дата захисту дисертації: 02.07.07, 274 стор.1 ... Смотреть еще1. Ловушки при написании научной статьи читать...

2. Вимоги МОН України до опублікованої монографії 2013 р. читать...

3. Требования МОН Украины к опубликованной монографии 2013 г. читать...

4. Пастки при написанні наукової статті читать...

5. Як скласти план дисертації? читать...Списки научных журналов:
Все журналы
Журналы Украины
Журналы России
Журналы Европы
Направление журнала
Scopus (Скопус)

Полезная информация:
1. Аспирантура
2. Докторантура
3. Кандидатская диссертация
4. Докторская диссертация
5. Атестационный вестник
6. Специальности
7. Научные журналы из списка ДАК (ВАК)
8. Нормативно-правовая база
9. Защита диссертации
10. Новости министерства образования
11. Списки диссертаций
12. Объявления диссертации

Информация со старого сайта:  | Аспирантура  | Докторантура  | Кандидатская диссертация  | Докторская диссертация  | Атестационный вестник  | Специальности  | Научные журналы из списка ДАК (ВАК)  | Нормативно-правовая база  | Авторефераты диссертаций  | Защита диссертации  | Новости министерства образования  | Каталог: диссертации Украины  | Каталог: диссертации Украины  | Каталог: диссертации России  | Каталог: книги Украины и России  | Аспирант и докторант: заметки